AHHAA
AHHAA — Kateryna Skudnova
Buy this photo on Source now!
All photos viewed on this website are copyrighted by their owners. Clicking on the author name above will take you to the original page for given photo where you can check the copyright information from the author.
Some photos are provided via Flickr, 500px, Instagram and other open APIs in full compliance with the appropriate Terms & Conditions.

Teaduskeskus AHHAA on Tartus tegutsev Baltikumi suurim teaduskeskus. AHHAA põhiülesanneteks on positiivsete hoiakute kujundamine teaduse ja tehnoloogia suhtes, teadusliku lähenemise propageerimine ning laiema üldsuse seas teaduse ja tehnoloogia saavutuste vastu huvi äratamine.

Alates 2011. aasta maist tegutseb keskus Tartu kesklinnas aadressil Sadama 1.

Ajalugu

1. septembril 1997 Tartu Ülikooli projektina alustanud teaduskeskusest sai aastal 2004 riigi, Tartu linna ja Ülikooli moodustatud sihtasutus. Juba alguspäevadest saati asus teaduskeskuse juhatajaks Tiiu Sild. 2008. aastal avati Tartu Lõunakeskuses (Ringtee 75) AHHAA 4D elamuskino. Aastast 2009 alustas tegevust AHHAA filiaal Tallinnas Vabaduse väljakul. Alates 2011. aasta maist tegutseb keskus Tartu kesklinnas (Sadama 1) arhitektide Vilen Künnapu ja Ain Padriku eriprojekti järgi valminud hoones kogupinnaga 11 156 m². Aastast 2012 on AHHAA juhatajaks Andres Juur. Aastal 2013 suleti Tallinna filiaal.

SA Teaduskeskus AHHAA tegevust koordineerivasse nõukogusse kuuluvad: Jarno Laur, Hannes Astok, Mart Noorma, Jaanus Karv, Karin Jaanson ja Indrek Ots.

Lisaks nõustab Teaduskeskuse AHHAA tegevuse sisulist poolt teadusnõukogu, kuhu kuuluvad: Jaak Kikas, Jaak Jaaniste, Toivo Maimets, Per-Edvin Persson (Soome teaduskeskusest Heureka), Helle Järvalt, Peeter Saari, Mart Noorma ja Arko Olesk.

Hoone

Teaduskeskuse AHHAA uus ja kaasaegne hoone asub Tartu kesklinnas aadressil Sadama 1. Hoone ehitamist alustati 2008. aasta suvel ja see valmis 2010. aasta lõpuks. Tegemist on üle 10 000 ruutmeetri suuruse hoonega, mille maht on enam kui 54 000 kuupmeetrit. Hoone koosneb kolmest läbi mitme korruse kõrguvast ekspositsioonisaalist, millest igaühel on erinev ruumimõju (kuppel, poolkuppel ja kast). Katuse kohal on hoone mahust välja tõstetud sfääriline planetaarium. Hoone karkass on monoliitsest raudbetoonist, kuppel ja poolkuppel liimpuidust katusekaartega. Teaduskeskus koos kõrvalkruntidel asuvate parkimismaja-, tornelamu- ning ärimahtudega moodustab ühtse linnaehitusliku ansambli, mis on kooskõlas lähiümbruse hoonetega. Krundil varem paiknenud tehnikamälestise – E.M.Uswansky & Pojad nahavabriku tööstushoone asukoht on markeeritud lammutustööde käigus saadud punasest tellisest müüri fragmentidega.

Tegevus

AHHAA rolliks on pakkuda huvitavat ja põnevat õpikeskkonda uute teadmiste omandamiseks. Eesmärk on teadust populariseerida ja inimeste, eelkõige noorte tähelepanu juhtida viisidele, kuidas meid igapäevaselt ümbritsevat teadust märgata ja piltlikult öeldes tulla selle peale, et küsida, miks kukub õun alla, mitte üles.

Põhiliseks õppemeetodiks on "käed külge"-tüüpi näitused, mida toetavad erinevad lisavõimalused (planetaarium, koolilabori pilootprogrammid, õppematerjalide loomine, teadusteater jm). Koostöö koolidega toob keskusse õppeekskursioone kõikjalt Eestist ning viib AHHAA pakutavad teenused (teadusteater, loengud, näitused) AHHAA à la carte-programmi raames ka teistesse linnadesse või maakohtadesse. Keskusel on tihe partnerlus teiste riikide teaduskeskuste (Teaduskeskus Heureka Soomes, Experimentarium Taanis), rahvusvaheliste organisatsioonide (ICOM, Briti Nõukogu, ECSITE, NSCF), teadusmuuseumite (Natural History Museum Suurbritannias, Bloomfield Science Museum Iisraelis, Deutsches Museum Saksamaal), akadeemiliste ringkondade (Tartu Ülikool) ja huvikoolidega (Tartu Kunstikool).

Aastatel 2011–2014 osales AHHAA aktiivselt üle-euroopalise võrgustiku PLACES (Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science) tegevuses. Projekt koondas enda alla Euroopa linnad, kus toimub aktiivne haridus-, teadus- ja teaduse populariseerimise tegevus; projektiga seotud linnades on sageli ülikoolid, teaduskeskused ja -muuseumid. Projekti käigus loodi kaubamärk "Cities of Scientific Culture", mis aitab kaasa linna teadustegevuse tutvustamisel rahvusvahelisel tasandil. Jaanuaris 2015 allkirjastas linnapea Urmas Klaas teaduskultuuri linnade deklaratsiooni ning Tartu kannab nüüd ametlikult Euroopa teaduskultuuri linna tiitlit.

Välisilme

Teaduskeskus AHHAA asub Aura veekeskuse, Tartu bussijaama, Emajõe ning Zeppelini ostukeskuse vahelisel alal Tigutorni korterelamu kõrval. Keskuse välisilme juures jäävad kohe silma maja katusel olev keraplanetaarium ja keskuse esisel platsil kõrguv hübriidturbiin.

Hübriidturbiin

Hübriidturbiin on AHHAA esisel ringväljakul seisev elektrienergiat tootev püsieksponaat, mille peaeesmärk on teavitada inimesi taastuvate energiaallikate kasutamise viisidest linnaruumis ja innustada ühiskonnas diskussiooni energeetilistel teemadel.

Vertikaalteljeline Savonius-tüüpi ja spetsiaalselt sisemaal väikeste tuulekiiruste korral kasutamiseks toodetud turbiin seisab sõrestikmasti tipus, mille kogukõrgus koos turbiini endaga on 18,5 meetrit. Lisaks tuuleenergiale toodavad energiat masti külge paigaldatud 9 kõrge tootlikkusega päikesemoodulit. Kogu toodetud energia salvestatakse akudesse ja kasutatakse õhtusel ajal turbiini enda valgustamiseks. Tulevikus kavatsetakse taastuvenergia kasutamiseks ehitada turbiini kõrvale ka laadimiskoht elektriautodele.

Lisaks on Teaduskeskusel AHHAA plaanis arendada välja reaalajas töötav jälgimissüsteem, mille abil saaks keskuse fuajeesse paigaldataval ekraanil näidata toodetava energia hulka ning graafiliselt kuvada energiatootmise andmeid kuude ja aastate kaupa.

Teaduskeskuse AHHAA ruumid

Saalide jaotus

Tehnoloogiasaal

Tehnoloogiasaali eksponaadid (+2 eksponaatidega rõdu) näitavad inimese igapäevaelu vajadusest tingitud leidlikke tehnoloogilisi saavutusi. Külastajad saavad katsetada liitploki tööpõhimõtet, piiluda automehaanika kodarate vahele ja näha, kuidas füüsika seadused rakenduvad, st erinevaid õpitud valemeid, seadusi ja nähtusi praktikas järele proovida.

Elusaal

Elusaali eksponaadid juhivad tähelepanu sellele, kuidas meid ümbritsevas looduses allub kõik kindlatele seadustele. Esmapilgul võib märkamatuks jääda, kuidas kalade ja tibudega teadust seostada, kuid lähemalt tutvudes ja eksponaatide töökäiku tähelepanelikult jälgides võib mõista ka lõbusa looduse teaduslikku külge.

Elusaalis on esindatud nii bioloogia, füüsika, materjaliteadus kui ka geograafia. Saalis inkubaatoris elavate tibude toimetusi saab ööpäevaringselt jälgida tibukaamera kaudu AHHAA kodulehel.

Näitusesaal

Näitusesaal on koduks rändekspositsioonidele, mida AHHAA rendib ja ise ehitab. Näitused vahetuvad aastas paar korda.

Alates 7. maist 2015 on näitusesaalis ekspositsioon "Ahhaa, ülisalajane!", mis on pärit Tšehhist, ning mille omanikuks on teaduskeskus Techmania. Näitus jääb avatuks 17. aprillini 2016.

Fuajee

Peauksest sisenedes jõuab külastaja fuajeesse, kus on hoiukapid, riidehoiunagid ja istumiseks erikujulised disainpingid. Samuti asub fuajees interaktiivne majajuht ja infoekraanid, kust leiab teavet teadusteatri, töötubade ja planetaariumiseansside algusaegade kohta. Fuajeest pääseb lektooriumisse ja kõikidesse auditooriumitesse; sissepääs Teaduspoodi ja keskusesse asuvad kummalgi pool piletikassat.

Teadusteater

Teaduskeskuse AHHAA teadusteatrit toetab AGA. Teatrisaal on vastavuses ohutus- ja turvalisusnõuetega ning on loodud plahvatuste näitamiseks, gaasidega katsetamiseks ja ruuminõudlike demonstratsioonide läbiviimiseks.

Eri valdkondadest teadusteatreid korraldavad koolitatud asjatundjad; etendusi saab tellida ka välisüritustele. Etendused on jaotatud teemade kaupa: füüsika, keemia, õhk, pääste, tervis. Lisaks toimuvad hooajalised etendused näiteks jõulude ja munapühade ajal.

Töötoad

Töötubade eesmärk on huvitava käelise tegevuse kaudu õpetada nägema teadust meid ümbritsevates nähtustes. Iga päev toimub keskuse lahtioleku vältel 4–5 töötuba, lisaks saab erinevaid töötube tellida hariva vahepalana väljaspool keskust asuvasse meelepärasesse kohta (kooli, seminarile). Töötube bioloogia, keemia, füüsika, energeetika, astronoomia ja kokanduse alal korraldavad koolitatud giidid.

Eksponaadid

Eksponaatide töökorra eest vastutavad ekspositsioonimeistrid. Vastavalt iseloomule on eksponaadid paigutatud enamasti erinevatesse teaduskeskuse saalidesse, kuigi esimesed eksponaadid ootavad teadushuvilisi juba fuajees. Nende sekka kuuluvad näiteks fuajeest ja õuest nähtav füüsika baasseadusi seletav "Newtoni õunapuu", tehnoloogiasaali kupli all paisuv-kahanev "Hobermani kera", 3. rõdul asuv Eesti astronautide ehk "estronautide" treeningseade ja Elusaali põrandapinnast pea viiendiku enda alla võttev "Veemaailm".

Planetaarium

AHHAA keskuses on võimalik vaadelda tähistaevast täissfäärilises hübriidplanetaariumis (st olemas on nii optiline kui ka digitaalne projektsioon, mida saab näidata koos või eraldi). Kujutis jookseb lisaks laele ja seintele ka põranda all, mistõttu on selle põrand valmistatud klaasist. Sellist tüüpi keraplanetaariume on maailmas vähe, üheks näiteks on Hitachi Civic Centeri planetaarium Jaapanis.

AHHAA planetaariumi projektorid MEGASTAR ZERO ja MEGASTAR IIB pärinevad Jaapanist, firmast Ohira Tech Ltd., mille tegevjuhiks on Takayuki Ohira, kes paneb täheprojektoreid peamiselt ise kokku. AHHAA Megastar-tüüpi projektorid on võimelised projitseerima u 5 miljonit tähte ning on oma täherikkuse tõttu kantud ka Guinnessi rekordite raamatusse.

AHHAA planetaariumi digitaalse pildi tekitab programm UNIVIEW, mis on koostatud Rootsi ettevõttes SCISS AB. Digitaalse projektsiooni tekitamiseks on planetaariumisse seatud 5 projektorit, mis töötavad koostöös ja sünkroonitult võimaldades tekitada pilti u 300° ulatuses.

Planetaariumiseansside taustal mängib Megastarile pühendatud sümfoonia, mille autor on prantslane Eric Aron, kes on ka ise astronoomiahuviline ja saab muusikalist inspiratsiooni taevast, tähtedest ja universumist.

Mujal korraldatavateks üritusteks kasutatakse teisaldatavat planetaariumi, näiteks on sellega korraldatud seansse Tartu hansapäevadel.

Üldiselt

 • Planetaariumi läbimõõt on umbes 9 meetrit
 • Istekohtade arv: 14–16
 • Esimene MEGASTARi projektorit kasutav planetaarium Euroopas
 • Esimene (ja hetkel ainuke) hübriidplanetaarium (mitmikprojektorsüsteemiga planetaarium) Baltikumis

Hetkel kuulub AHHAA planetaarium kahte organisatsiooni:

 • Nordic Planetarium Association
 • International Planetarium Society

Planetaristide koolitus

Planetaariumis on võimalus õppida planetaristiks vastavaid koolitusi läbides. Lisaks AHHAA teadukeskusele on koolituste läbiviimisse kaasatud ka Tartu Tähetorn.

Koolituse eesmärk on anda (üld)teadmisi astronoomiast ja erinevatest planetaariumitest, õppida planetaariumite käsitsemist ja etenduste läbiviimist. Praktikumid toimuvad nii AHHAA planetaariumis kui ka Tähetornis.

Teaduspood

AHHAA Teaduspood asub Tartus, Teaduskeskuse AHHAA majas esimesel korrusel. Sissepääs Teaduspoodi asub enne kassat ja seega keskusepiletit poe külastamiseks ostma ei pea. Teaduspoe näol on tegemist suurima teaduspoega Eestis. Valikus on hulgaliselt arendavaid lauamänge, inimkeha mudeleid, tähekaarte ja putukaga pulgakomme, robotite ja koduplanetaariumiteni välja – viimased on toodetud firmas Ohira Tech Ltd. ehk samas firmas, kus on loodud ka MEGASTARi-nimeline projektor AHHAA keskuse planetaariumisse. Üle maailma tuntud brändidest on Teaduspoes esindatud HexBug, SmartGames, BrainGames, Eitech jt.

4D elamuskino

Teaduskeskusel AHHAA on elamuskino hetkel vaid Tartus. Kino asub Tartu Lõunakeskuses (Ringtee 75), Tallinnas varem asunud 4D elamuskapslit on AHHAAlt hetkel võimalik rentida..

Tartu Lõunakeskuses avati AHHAA 4D elamuskino 18.07.2008. Filmielamuse saamiseks on külastajate ees suur ekraan, platvormil 15 kohta ja igale filmisõbrale antakse paar 3D-prille.

Kino mootoriks on hüdrauliline pump ja 500 liitrit õli, mis panevad platvormi liikuma. Lisaks liikuvale platvormile ja ruumilisele ehk kolmemõõtmelisele (3D) pildile on kinos veel vee-, tuule- ja lumeefekt, mida kasutatakse vastavalt filmi sisule.

Alguspäevadest saati on kinoekraanidelt läbi jooksnud 14 filmi, mis suures plaanis jaotuvad seiklus-, ralli-, õppe- ja lumefilmideks. Kõige lühema filmi kestuseks on 3,30 minutit ja kõige pikema filmi kestuseks on 9,50 minutit.

Sündmused

Lisaks igapäevasele tegutsemisele korraldab SA Teaduskeskus AHHAA mitmeid eriüritusi, samuti kasutatakse teaduskeskuse maja vastuvõttude, auhinnagalade ja telesaadete filmimise jaoks. Mainekamate ettevõtmiste hulka kuuluvad:

 • Iga-aastane Teadlaste Öö Festival (aastani 2011 Tartu Teadusfestival) – septembrikuu kolmandal nädalal toimuv festival, kus iga päev toimub leiavad Tartus aset teaduse propageerimise sündmused.
 • Teadlaste ÖÖ – Teadlaste Öö Festivali kulminatsioon ülitiheda päevase ajakava ja toredate öiste üritustega, mis toimuvad erinevates paikades üle Eesti.
 • Teaduskohvikud – valdavalt Teadlaste Öö Festivali raames toimuvad vabas vormis loengud, kus oma ala spetsialistid kõnelevad populaarteaduslikel teemadel, mida huvilistel on võimalik kuulata kohvitassi ja suupistega, hiljem küsimusi esitada ning antud teemadel arutleda.
 • Öölaagrid – tavaliselt koolivaheaegadel korraldatavad üheöölised laagrid, kus kooliõpilased on oodatud uudistama külastajate jaoks suletud Tartu AHHAA ruume, nautima eksklusiivset planetaariumietendust ning oma silmaga nägema, millega tegelevad öösel AHHAAs elavad loomad.
 • Laste linnalaagrid – samuti koolivaheaegadel toimuvad nädalased tegevused vaheaja huvitavaks ja harivaks sisustamiseks.
 • Rakett69 – teadushuvilistele noortele suunatud, teleekraanidel kajastatav konkurss, mis on filmitud AHHAAs.

AHHAA Tallinnas

Aastast 2009 alustas tegevust AHHAA filiaal Tallinna kesklinnas Vabaduse väljaku all aadressil Vabaduse väljak 9.

Koordinaadid: 59.434330, 24.744705. GPS: 59° 26' 4" N, 24° 44' 41" E.

Nagu Tartuski, saab ka Tallinna AHHAA-s mänguliselt tutvuda teaduse ja tehnoloogiaga, ise katsetades ja avastades. Lisaks on näituseruumides võimalik meisterdada töötubades ja külastada rändnäitusi, mis Tartu AHHAAga sarnaselt paar korda aastas vahetuvad.

Tallinna AHHAA 4D-elamuskino on kosmosesüstikut meenutav 9-kohaline elamuskapsel, mis valmistati Saksamaal ja on maailmas ainulaadne nii oma sisekujunduse kui ka tipptasemel videoprojektsiooni poolest, võimaldades saavutada tippkvaliteetse peeneraldusliku (High Definition) ruumilise 3D-pildi. Sellised elamuskapslid on populaarsed nii Ameerika suurtes muuseumites kui ka mõnel pool Euroopas, Skandinaavia maades ja Baltikumis teadaolevalt samalaadseid elamuskinosid siiski paigaldatud pole.

2009. aastast 2013. aasta alguseni oli filiaalis üleval 8 näitust: „Ahhaa, 00000!“, „Ahhaa, autoring!“, „Tere, euro!“, „Ahhaa, ninatark!“, „Ahhaa, 112!“, “Dialoog pimeduses”, “Ahhaa, jäätisega metsa?!” ja “Ahhaa, helisev füüsika!”. 2013. aastal on avatud valguseteemaline näitus “Ahhaa, särab ja säriseb!”. Avamisest 2013. aasta alguseni külastas filiaali veerand miljonit inimest.

3. jaanuaril 2013 teatas AHHAA, et Tallinna filiaal suletakse 2013. aasta aprilli lõpus, sest ruumid ei vasta keskuse vajadustele ning kuna Tallinna linnavalitsus ei pikenda lepingut kauemaks kui aastaks, ei saa filiaali tuua välismaiseid rendinäitusi. Samuti ei toetanud linnavalitsus uue näituse projekti.

Rahvusvaheline esindatus

SA Teaduskeskus AHHAA osaleb aktiivselt teadusfestivalidel ja -messidel nii Eestis kui ka mujal maailmas, astudes enamasti üles teadusteatri ja töötubadega. Viimaste aastate jooksul on muuhulgas käidud Festival della Scienzal ja Perugia Science Festil Itaalias, Korea Science Festivalil Lõuna-Koreas, Moscow Science Festivalil Venemaal, Science Picnicul Poolas, Science Festival Belgrade'il Serbias jm.

Tunnustused ja äramärkimised

Teaduskeskus AHHAA on pälvinud preemiaid ja tunnustusi nii oma ehitise kui ka vaimse tegevuse eest.

 • 28.01.2016 valiti AHHAA unistuste tööandjaks 2016.
 • 17.-19.02.2012 toimunud messil TourEst2012 kuulutati Tartu AHHAA Keskus Eesti Turismifirmade Liidu liikmete poolt 2011. aasta parimaks turismiobjektiks.
 • 16.02.2012 nimetas Tartu Linnavolikogu AHHAA keskuse looja ja juhi Tiiu Silla postuumselt Tartu aukodanikuks.
 • 19.12.2011 sai Teaduskeskus AHHAA juht Tiiu Sild ajakirja Pere ja Kodu 2011. aasta tänupreemia.
 • 07.12.2011 andis Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism oma aastakonverentsil Tartu AHHAA keskusele üle 2011. aasta parima turismiobjekti tiitli.
 • 28.11.2011 Võitis Teaduskeskus AHHAA Tartu Aasta Teo konkursi.
 • 11.11.2011 Teadusmeedia konverentsil "MIDA?!" pälvis SA Teaduskeskus AHHAA juhataja Tiiu Sild Eesti teaduse populariseerimise elutöö preemia.
 • 2.–5. novembrini Iirimaal, Dublinis toimunud 59. IFD aastakongressil valiti metallkatuste kategoorias maailma kõige paremini ehitatud katuseks aastatel 2010–2011 Nordeconi konstrueeritud AHHAA keskuse katus, mille projektijuhiks oli Peeter Voovere.
 • 07.10.2011 tunnustati Tiiu Silda Tartu arengut mõjutanud ning Tartule tuntust toonud tartlase jalajälgede paigaldamisega Tasku ostukeskuse Riia tänava poolsesse külge.
 • 04.03.2011 võitis AHHAA keskus konkursi "Tartu aasta parim ehitis 2010" uusehitiste rühmas muude hoonete kategoorias parima uusehitise tiitli.

AHHAA varasemad näitused

 • 17.05 – 30.06.1998 "Millest räägivad tähed"
 • 22.05 – 11.07.1999 "Ahhaa, putukad!"
 • 20.05 – 09.07.2000 "Ahhaa, inimene!"
 • 26.05 – 15.07.2001 "Ahhaa, valgus!"
 • 01.10.2001 – 01.02.2002 "Iidse Egiptuse müsteerium"
 • 13.05 – 20.06.2002 "Ahhaa, meelega!" ja "Ahhaa, kommunikatsioon"
 • 26.08 – 19.10.2003 "Ahhaa, mullid ja nullid"
 • 01.04 – 25.04.2004 "Ahhaa, suhkur!"
 • 04.11 – 27.11.2005 "Tossuvaba linn"
 • 09.03 – 09.05.2005 "Nanodialoog"
 • 02.05 – 14.06.2006 "Dialoog pimeduses"
 • 22.09 – 31.10.2006 "Ahhaa, idee kunst!... ehk kuidas saada miljonäriks?"
 • 02.03 – 09.04.2007 "Ahhaa, Panoptikon!"
 • 30.04 – 15.06.2008 "Ahhaa, OOOOO"
 • 18.05 – 27.05.2009 "Astro"
 • 05.04 – 02.08.2009 "Ahhaa, autoring!"
 • 03.10.2009 – 10.01.2010 "Ahhaa, ninatark!"
 • 17.04 – 22.06.2010 "Ahhaa, omadega metsa!"
 • 10.07 – 28.11.2010 "Ahhaa, nähtamatu näitus!"
 • 11.06 – 31.10.2011 "Ahhaa, robotloomaaed!" *
 • 01.11.2011 – 30.04.2012 "Ahhaa, helisev füüsika!" *
 • 04.02 – 30.04.2012 "Ahhaa, jäätisega metsa!"
 • 10.05 – 16.05.2012 "Ahhaa, teadus ratastel!" (rändnäitus Läti linnades)
 • 01.01.2013 – 31.01.2015 TÜ meditsiinikollektsioonid AHHAAs *
 • 04.05 – 30.10.2012 "Ahhaa, särab ja säriseb!" *
 • 15.11.2012 – 12.05.2013 "Ahhaa, kosmos!" *
 • 01.06 – 31.10.2013 "Ahhaa, räim tomatis!" *
 • 12.11.2013 – 13.04.2014 "Ahhaa, meeltesegaduses!" *
 • 07.05 – 01.11.2014 "Ujub või upub?" * (koostöönäitus Lennusadamaga)
 • 14.11.2014 – 26.04.2015 "Ahhaa, dinosaurused!" * (koostöös Londoni Natural History Museumiga)
 • 07.05.2015 – 17.04.2016 "Ahhaa, ülisalajane!" * (pärit Tšehhist, omanikuks on teaduskeskus Techmania)
 • 07.05.2015 - 31.10.2016 "Ahhaa, annab mängida!"* (pärit Mehhikost, autoriks on Nacho Rodrigues Bach)

Tärniga märgitud näitused toimusid AHHAA uues majas Sadama tänaval.

Toetajad ja sponsorid

SA Teaduskeskus AHHAA tegevust sponsoreerivad mitmed asutused, samuti tehakse tihedat koostööd riiklike ja eraettevõtetega. sponsorite hulka kuuluvad Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu linn, Tartu Ülikool, Haribo, Laima, AS Eesti AGA, Tallegg, Nordea pank, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Rakvere Lihakombinaat ja A. Le Coq Tartu Õlletehas.

Välislingid

Vihjed

GreatBaltic
GreatBaltic 15 June 2011
12
The AHHAA is the largest and one-of-a-kind science center in the Baltic States, introducing science and technology in a merry way, through various workshops and programmes.
Jansu S
Jansu S 19 May 2013
8
One of these "must visit" places for everybody who spend time in Tartu more than a week.
Ģirts
Ģirts 23 February 2013
3
Wifi pasword: ahhaa123
Aleksandr Bregin
Aleksandr Bregin 30 June 2014
2
Check out the chicks!
Liis Lasman
Liis Lasman 13 June 2012
2
Get some ice coffee "Iglu" It's sooo good!
Kaspars
Kaspars 9 August 2014
1
Must see Planetarium, Shanghai house and ride a bicycle. 4 hours - full hands. As allways - free WiFi is a plus :)
Настя
Настя 1 February 2014
1
Awesome waffles and coffee in the cafe upstairs!❤️
Oliver L
Oliver L 28 August 2013
1
You can drive an electrival car in the city on tue, thu and sun!
Семен Клевцов
Good place. Hint: Aura keskus ticket gives you 20% discount here
Ирина Назарова
Каждому рекомендую побороть страх и проехать по проволоке на велосипеде
Мария Зернова
Мария Зернова 4 August 2013
3
Интересный музей, где можно все потрогать, ощутить на себе и всего за 12 €. Советую! Потом посетите кафе Ньютон( в самом центре), вкусное латте и мороженое
Evgeny Belyatsky
Evgeny Belyatsky 20 July 2013
3
Планетарий ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Kirill A.
Kirill A. 4 January 2014
2
Не стоит стоять длинную очередь к лифту отправляющему в космос (в подземелье) В кабине 6 чел и необходимо выбрать 1 язык для всех туристов, но при этом сюжет и графика примитивны для любого возраста.
Kady Armipaik
Kady Armipaik 18 November 2013
2
Sinna minekuks tasub aega varuda vähemalt 4 tundi :) Teadusteater väärib külastamist!
Alari Kannus
Alari Kannus 22 January 2012
2
Kohvikus mõnus jäätis ja hea espresso.
Ekaterina Ivanova
Ekaterina Ivanova 18 April 2016
1
Сюда хочется приходить снова и снова. Бесконечный раз не только для детей, но и для взрослых. Открытые шоу в маленьком театре, вчера мы попали про Воду, ведущий отлично ладит с залом. Всем советую!
Александр Жучков
Очень забавное место, развлечения для взрослых и детей, есть задания на подумать, есть где поржать, есть чего нового узнать. Короче, сюда надо зайти обязательно.
Dmitry Trubin
Dmitry Trubin 4 August 2014
1
Отличное место, где можно с интересом провести время, взрослым в том числе. Советую!
Kristīne Cālīte
Kristīne Cālīte 27 November 2013
1
Laiks šajā vietā skrien vēja spārniem. Tik daudz ko redzēt un darīt
Семен Клевцов
Интересно, особенно детям. Скидка 20% по билетами аура аквапарка
Send
9.1 /10
Advisor.Travel
Foursquare 9.1
Victor, drugayaa and 10,770 more people have been here
Advisor.Travel 2
Foursquare 6,995
Facebook 3,775
Ma olen siin olnud Ma tahan külastada
Avatud
Mon-Thu-Sun
10:00 AM–7:00 PM
Fri-Sat
10:00 AM–8:00 PM
Location
Tartu Ülikool, Sadama 1, 51013 Tartu, Eesti
58.3766°, 26.7346°
Hangi juhised
Map
Categories
Vahemaad
Casablanca3800 km
Tallinn164 km
Riia224 km
Helsingi225 km
Espoo236 km
Peterburi268 km